Økonomi

Løntabsgodtgørelse - SVU

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte

Vi hjælper som VUC´s uddannelseskonsulenter med at søge løntabsgodtgørelse.

Hvis FVU og OBU kursusaktiviteter foregår i arbejdstiden, kan der som udgangspunkt søges løntabsgodtgørelse SVU, hvis man er i målgruppen. Se mere om både målgruppe og vilkår for at søge her: svu.dk

SVU skal altid søges INDEN afholdelse af første kursusdag.

Eksempel på løntabsgodtgørelse ved 42 timers FVU kursus eller OBU kursus (efter gældende regler og 2023 satser for SVU):

FVU - 12 deltagere:42 x 12 x 123,11 kr. = 63.047,44 kr.

OBU - 6 deltagere42 x 6 x 123,11 kr. = 31.023,72 kr.

Løntabsgodtgørelsen kan suppleres med kompetencefondsmidler efter gældende aftaler.

Der er ingen kursusudgifter forbundet med FVU og OBU kurser.

 

Kompetencefonde

Medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst, kan få løntabsgodtgørelse via kompetencefond. Det er den enkelte kompetencefond, der fastsætter de kurser og efteruddannelsestilbud, der gives godtgørelse til.

;