Kursist Skriver På PC

Læsevejledning

Læsevejledning på HF

I læsevejledningen kan du få hjælp, hvis du af forskellige årsager ikke er god til at læse eller skrive. Måske skyldes det ordblindhed (dysleksi), eller du kan være i dårlig træning.

Det betyder meget for din motivation, læringsudbytte og karakterer, at du kan læse faglige tekster og skrive opgaver tilfredsstillende.

Der er ingen sammenhæng mellem læsevanskeligheder og intelligens. Derfor er det vigtigt, at du får hjælp, hvis du oplever læse-skriveproblemer.

Screening af elever

I starten af skoleåret screenes alle elever i skolens danskklasser. Hvis du af en eller anden grund ikke er blevet screenet og er usikker på dine læsefærdigheder, skal du selv kontakte læsevejlederen med henblik på en samtale, screening og evt. en test. De, der ser ud til at have læse-skriveproblemer, får tilbudt en samtale med læsevejlederen for at afdække problemerne og eventuelt igangsætte hjælp. Takker du nej, kan du altid senere kontakte læsevejlederen.


Ordblindhed

Elever med ordblindhed kan via Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet få it-programpakke og evt. en computer, hvis man ikke har en. Man får et antal timer til instruktion i brugen af udstyret, og man vil kunne få adgang til NOTA, hvor man kan få lærebøger oplæst. Man kan også få et antal studiestøttetimer, så man i det daglige kan få hjælp til at få struktur på læsning og de skriftlige afleveringer.


Andre læseproblemer

Hvad enten du er ordblind, læser langsomt eller har svært ved at forstå indholdet i tekster, kan du deltage i et kursus på skolen, hvor man kan få nogle strategier til at læse med et større udbytte. Du kan selv henvende dig, hvis du er interesseret, eller det kan være, at din lærer opfordrer dig til at deltage. Hold øje med opslag i efteråret og foråret på skolens intranet.

Skolen har licens til AppWriter og CD-ord, som alle kursister må benytte. AppWriter og CD-ord indeholder programmer til oplæsning og skrivestøtte, og selvom man ikke er ordblind, vil man ofte kunne få stor gavn af disse programmer – fx til hjælp med stavning og til korrekturlæsning. Du kan læse mere om AppWriter og downloade det her.


Forlænget eksamenstid

Hvis du er ordblind, kan du søge om at få forlænget forberedelsestid til de mundtlige eksamener og længere eksamenstid til de skriftlige eksamener. Ansøgningsskema får du på skolens kontor. Hold øje med tidsfrister på Teams.

Kontakt

Har du behov for at styrke dine læsefærdigheder, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte skolens læsevejleder.

Susanne Filtenborg Johannesen Copy

Susanne F. Johannesen

Læsevejleder på HF
tlf.: 23835513
;