Eftertænksom Kursist1

IKV

Individuel kompetencevurdering

Ved hjælp af en individuel kompetencevurdering kan du få papir på det, du allerede kan. Vurdering af dine realkompetencer tilbydes i fag på AVU samt HF. Vurderingen kan fx være i fagene dansk, fremmedsprog og matematik.

Hvad er realkompetencer?

Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan man har fået dem. Realkompetencer kan fx opnås

  • i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
  • gennem højskoleophold og aftenskolekurser
  • gennem deltagelse i foreningslivet, f.eks. som idrætsleder
  • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
  • gennem udlandsophold, fx sprogtilegnelse

Hvordan foregår det?

En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på VUC og efter en udarbejdet vurderingsplan. Du har selv ansvaret for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde).

Når VUC har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence. I et vurderingsforløb kan der bl.a. indgå individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baserede), mundtlige opgaver og praktiske øvelser.


Eksempel på et forløb

  • Indledende samtale og vejledning
  • Vurderingsplan udarbejdes
  • Indsamling af dokumentation
  • Afprøvning af kompetencerne (samtaler/opgaveløsning)
  • Vurdering og anerkendelse

Kontakt

Ønsker du at vide mere eller at få vurderet dine kompetencer, kontakt da studievejleder Peter Nørgaard Reiche.

Book en tid 

Peter Nørgaard Rieche Copy

Peter Nørgaard Reiche

Studievejleder
;