Studenter på 2-årig HF

2-årig HF

2-årig HF - med eller uden overbygning

Med en 2-årig HF får du en gymnasial eksamen, som giver adgang til den videregående uddannelse, du går og drømmer om. 

Den 2-årige HF er et målrettet forløb på HF&VUC i Viborg, hvor der - ud over det teoretiske læsestof - også er plads til at anvende fagene i praksis. Under forløbet har du mulighed for at komme i praktik på en videregående uddannelse.

Hos os har du mulighed for at indregne en overbygning i din 2-årige HF, så du kan læse fag på universitetet.

Linjer på 2-årig HF

Vores linjer er fagpakker, som er målrettet forskellige videregående uddannelser. Vi har designet fagpakkerne, så de opfylder de krav, du senere vil møde på den videregående uddannelse.

Du skal ikke vælge endnu
Du starter på et grundforløb med obligatoriske HF-fag, men allerede på 1. år vil du blive præsenteret for de forskellige fagpakker, som du kan vælge mellem på 2. år. Vi hjælper naturligvis ift. den retning, du ønsker at gå. Fra 3. semester starter du på den fagpakke, du har valgt. Du skal altså ikke vælge fagpakke, inden du starter, men du kan selvfølgelig godt have en ide eller et mål allerede.

Sundhed og science

Rettet mod fx sygeplejerske, laborant, fysioterapeut, ergoterapeut, diætist, ingeniør.

Fagpakke:

Menneske og kommunikation

Rettet mod fx pædagog, lærer, socialrådgiver, journalist.

Fagpakke:

Kreativitet og design

Rettet mod fx multimediedesigner, datamatiker, grafiker, producer.

Fagpakke:

HF 2 år

Valgfag

Vi udbyder en bred palette af valgfag. Ønsker du at få mere at vide om valgfagene, er du naturligvis velkommen til at tage en snak med en studievejleder.

Book tid hos studievejleder

HF overbygning - universitetspakken

En HF-eksamen giver adgang til de mellemlange uddannelser (professionsbacheloruddannelser) - f.eks. pædagog, folkeskolelærer, socialrådgiver, politibetjent mm.

Ønsker du at læse fag på universitetet, skal du have en overbygning på din HF. Overbygningen består af mindst et A- og et B-fag. 

Vi tilbyder overbygning indregnet i din 2-årige HF.

Du kan også vælge af læse de to ekstra fag på et senere tidspunkt - her skal du være opmærksom på reglerne om nedjustering af karaktergennemsnit ved supplering.

Vigtigt! Forhør dig altid hos universitetet, hvilken supplering der kræves ved netop dit ønske.

Thumbnail Lise 1
Mød studievejlederen Lise
Helene Thumbnail
Mød tidligere HF-kursist Helene
Underviser Hjælper Kursister

Hvorfor vælge os?

At vælge uddannelse og sted kan være et svært valg. Vi kan tilbyde:

 • Plads til alle
  Vi er en rummelig skole, som har plads til alle, der gerne vil lære
  noget. Vi synes, forskellighed er en styrke, som bidrager til et godt fællesskab.
 • Høj faglighed
  Vores lærere er fagligt dygtige, og vi er gearet til at understøtte, hvordan du lærer bedst.
 • Fleksibilitet
  Vi skræddersyer et forløb, som passer til dine behov og finder de
  løsninger, der passer til lige netop dig. Dit forløb kan tilpasses løbende.
 • Støttemuligheder fra opstart
  Har du brug for støtte til det faglige eller personlige, kan du få en fast støtteperson, som følger dig gennem hele forløbet.
  Støttepersonen kan også være med i dele af undervisningen.
 • Mindre skole
  Vi tilbyder overskuelige rammer i et trygt og godt miljø.

Adgangskrav

Der er flere direkte veje ind på 2-årig HF, men fælles for dem er, at hvis du opfylder adgangskravene og søger via optagelse.dk inden den 1. marts, så har du ret til at blive optaget.

Lever du ikke op til de direkte adgangskrav, kan du stadig søge optagelse og blive vurderet på dine generelle faglige og sociale kompetencer.

Direkte fra 9. klasse

Har du afsluttet 9. klasse, kan du blive optaget på den 2-årige HF under følgende forudsætninger:

 • Du har søgt om optagelse i direkte forlængelse af din 9. klasse, det vil sige det førstkommende skoleår, efter du har afsluttet 9. klasse
 • Du har opnået et gennemsnit på 4,0 i karaktergennemsnit til folkeskolens afgangseksamen
 • Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du få adgang til HF med et karaktergennemsnit på 6,0 
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen, eller det der svarer til
 • Du har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin
 • Du har bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Du har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen

Direkte fra 10. klasse

Har du afsluttet 10. klasse, kan du blive optaget på den 2-årige HF under følgende forudsætninger:

 • Du har søgt om optagelse i direkte forlængelse af din 10. klasse, det vil sige det førstkommende skoleår, efter du har afsluttet 10. klasse
 • Du er vurderet uddannelsesparat eller har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit i resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen, eller det der svarer til og har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin.
  Ansøgere, som har aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10.-klasseprøve og skal have aflagt både mundtlig og skriftlig prøve
 • Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig del
 • Du har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysisk/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin
 • Du har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i dansk og matematik i 10.-klasseprøverne

Optagelse via AVU

Det er også muligt at blive optaget på 2-årig HF, hvis du har en almen forberedelseseksamen. En almen forberedelseseksamen kan tages på AVU her på Skive-Viborg HF&VUC.

Med en almen forberedelseseksamen har du krav på optag på 2-årig HF, hvis du har bestået:

 • Dansk eller dansk som 2. sprog D
 • Engelsk D
 • Matematik D
 • Naturvidenskab G eller derover
 • Et af fagene: Fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover

Kommer du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse?

Selvom du ikke opfylder kravene til optag på 2-årig HF direkte fra 9. eller 10. klasse, kan du alligevel søge om optagelse.

Måske har du...

 • gennemført 9. eller 10. klasse for flere år siden og derefter været på arbejdsmarkedet eller været i gang med anden uddannelse siden
 • en erhvervsuddannelse og efterfølgende arbejdet i nogle år, men nu gerne vil uddanne dig i en anden retning

Kontakt studievejledningen for at høre om dine muligheder for optagelse på 2-årig HF.

Samtale Kursist Og Studievejleder1

Tilmelding og ansøgningsfrist

Tilmelding til 2-årig HF sker via optagelse.dk eller ved samtale med en studievejleder. Hvis du er i tvivl, om 2-årig HF er den rette uddannelse for dig, kan du vælge at tage en snak med en studievejleder først. Studievejlederen kan også hjælpe dig med at finde ud af, om du opfylder optagelseskravene for at komme ind på uddannelsen.

Vi følger den nationale ansøgningsfrist, der hedder den 1. marts hvert år, men vi har åben for tilmelding helt indtil studiestart. Det betyder, at hvis du opfylder adgangskravene for 2-årig HF, har du ret til at blive optaget, hvis du ansøger inden 1. marts. Hvis du ansøger efter, kan du risikere ikke at blive optaget, fx hvis holdene er fyldt. Tag en snak med en studievejleder, om 2-årig HF er den rette uddannelse for dig.

Fakta om

2-årig HF

Optagelse
Bestået 9. eller 10. klasses eksamen

Økonomi
Du kan søge SU, hvis du er over 18 år og har mindst 23 timer om ugen

Tilmelding
optagelse.dk eller via samtale med studievejleder.

Studieplan 22Q 2023-2024   Studieplan 23Q 2023-2024

Studievejleder i samtale

Åbent hus med personlig vejledning

Hvis du vil høre mere om dine muligheder for en HF hos os, kan du booke en tid hos vores studievejledere. De kan vise dig skolen og vejlede dig om dine muligheder. 

Book studievejleder

;