AVU net 8. - 10. kl.

AVU net (8. - 10. kl.)

AVU net (8. - 10. klasse)

AVU net er onlineundervisning/fjernundervisning. Det betyder, at du læser hjemmefra og kan planlægge dit studieforløb, så det passer ind i din hverdag med job, børn eller andet. Hvor og hvornår du læser, er helt op til dig. I nogle fag vil der dog være elementer, der kræver, at du møder på skolen enkelte gange.

Undervisningen foregår via nettet, men har du behov for hjælp til dine opgaver, har du mulighed for at møde hver uge i et lektieværksted, hvor der er lærere, som kan hjælpe dig.

Indholdet i netundervisning svarer helt til undervisning på hold med fremmøde og afsluttes også med eksamen på skolen. Med netundervisning får du:

 • undervisning uden at møde på bestemte tider
 • afleveringer, der er tilpasset dit starttidspunkt
 • respons og faglig vejledning via din computer
 • fordybelse i faget og god træning i at være studerende

Fag, priser og forventninger

Fag

Lige nu udbyder vi følgende fag:

Fag Niveau
Dansk FED
Dansk som andetsprog FED
Engelsk FED
Historie D
Matematik FED
Naturvidenskab G

Priser

Deltagerbetalingen på AVU netundervisning er på 140,- for to moduler. Hør evt. mere om deltagerbetaling hos en studievejleder.

Krav og forventninger

Som kursist på AVU net forventes følgende:

 • Du har adgang til internettet med de nødvendige kravspecifikationer
 • Du er trænet i at bruge en PC
 • Du er motiveret og følger din studieplan
 • Du afleverer dine obligatoriske modulopgaver til tiden
 • Du møder til skriftlig og mundtlig eksamen på VUC

Studieregler

 1. Senest i forbindelse med din første modulopgave skal du aflevere din studieplan. Sker det ikke, kan du udmeldes af faget.
 2. Du er selv forpligtet til at følge din afleveringsplan samt at være opmærksom på eksamensplanen, når denne offentliggøres i Teams.
 3. Du skal aflevere til tiden! Hvis du bliver sendt til studievejleder i forbindelse med to eller flere for sent afleverede opgaver, kan du blive udmeldt fra faget.
 4. Du skal besvare alle dele af en modulopgave, og du må ikke afskrive eller kopiere fra nettet. Ellers vil opgaven ikke blive godkendt. Hvis du to gange ikke får godkendt din opgave, vil du blive udmeldt.
 5. Hvis du afleverer for sent, kan du ikke forvente at få feedback på opgaven.
Kursist Skriver På PC1

Netundervisning er et godt valg, hvis...

 • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag
 • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt, når det passer dig 
 • du selvstændigt er i stand til at planlægge dit arbejde med faget
 • du kan være studieaktiv og følge en studieplan
;