SPS Vejleder I Samtale

SPS

Specialpædagogisk Støtte

Specialpædagogisk Støtte (SPS) har til formål at hjælpe dig med med at gennemføre en ungdomsuddannelse på samme vilkår som andre.

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Du har også mulighed for at få SPS, hvis du er ordblind.

Sps Thumbnail2

Støtte til studerende med særlige behov

Formålet med SPS er at hjælpe dig, så du, så vidt det er muligt, kan gennemføre en ungdomsuddannelse på samme vilkår som andre. Støtten er individuelt målrettet, og der gives kun støtte til de forhold, der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis leveomkostninger, transport eller psykolog.

Du har mulighed for at få SPS, hvis du har

  • Høre- eller synsvanskeligheder
  • Læse- og skrivevanskeligheder (ordblinde)
  • Matematikvanskeligheder (talblinde)
  • En psykisk lidelse
  • En neurologisk lidelse
  • En fysisk lidelse

Ansøg om støtte

For at opnå støtte skal du kontakte SPS-vejlederen. Hun vil sammen med dig vurdere dine behov og muligheder for at opnå støtte. Det er også SPS-vejlederen, der på dine vegne sender en ansøgning om støtte til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Få mere information om Styrelsens betingelser for støtte på www.spsu.dk.

I langt de fleste tilfælde stilles der krav om, at du skal dokumentere dit behov for støtte via en lægeerklæring eller tilsvarende.

Er du endnu ikke optaget på AVU eller HF, og overvejer du at søge støtte til din uddannelse?

Hvis du tænker på at søge optagelse på Skive-Viborg HF&VUC og overvejer at søge om SPS, kan du kontakte os pr. mail - se herunder - eller ringe til Viborg på tlf. 86 61 17 00 eller Skive på tlf. 97 52 18 22. Hvis du allerede har en lægeerklæring, vil det være en god idé at vedhæfte den til mailen.

Kontakt SPS-vejlederne

Charlotte Lidegaard

Charlotte S. Lidegaard

SPS-koordinator

Kursister med diagnoser - HF + AVU, Skive

Marianne Degn Grann

Marianne D. Grann

Uddannelseskonsulent og SPS-koordinator

Ordblinde - HF, Viborg + Skive // Ordblinde/talblinde - AVU, Viborg + Skive //
Kursister med diagnoser - HF + AVU, Viborg 

tlf.: 23 83 37 55
;