Mission, vision og værdigrundlag

Vores mission

Skive-Viborg HF&VUC løser sin samfundsmæssige opgave ved i et motiverende miljø at tilbyde voksne nye muligheder gennem almen kompetencegivende uddannelse og anden undervisning, der udvikler den enkelte kursists faglige, sociale og personlige kompetencer – med sigte på videre uddannelse, arbejde og aktivt medborgerskab i vores demokratiske samfund.

Vores vision

Vi vil kendes på

  • at være meget kompetente til at uddanne og motivere voksne, der ikke nødvendigvis er gået den lige vej gennem uddannelsessystemet.
  • at kursisterne kommer videre i uddannelse og arbejde
  • at vi er en central samarbejdspartner for virksomheder og ansatte, der har behov for kompetenceudvikling

Vi arbejder ud fra følgende værdigrundlag

  • Kvalitet                          
  • Ordentlighed
  • Anerkendelse 

;