Kvalitet, politikker og nøgletal

Kvalitetsudvikling

Kvalitetsudvikling

På Skive-Viborg HF&VUC har vi hele tiden fokus på kvalitetsudvikling, som vi arbejder med fremadrettet, og som hele tiden skal udvikle sig i takt med ændringer i og uden for organisationen. Vi gennemfører løbende evalueringer af undervisningen, studiemiljøet, målopfyldelse mm.

Kvalitetssystem

Politikker 

 

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Skive-Viborg HF & VUC indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

1. Indsamling af personoplysninger
2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
3. Samtykke
4. Sikkerhed
5. Dine rettigheder
6. Links til andre hjemmesider
7. Ændringer af privatlivspolitikken
8. Kontakt

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler fx følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, hvis du booker en tid hos en studievejleder via vores hjemmeside.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For  eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag.

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.
Booking af tid hos studievejleder

Cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her. Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor. Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er: Vi indsamler en persistent cookie med det formål at analysere, hvordan brugere anvender hjemmesiden, fx tidspunkt for besøg, bevægelsesmønstre, søgning mm. Analysen anvendes til at optimere og forbedre hjemmesiden.

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor). I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

6. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i
lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

IT-ansvarlig Steen Stengaard Nielsen, Skive-Viborg HF & VUC, mail@svhfvuc.dk eller telefon 86611700 / 97521822

Privatlivspolitik for sociale medier

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Skive-Viborg HF & VUC indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores sociale medier (’SoMe’) og anvender de forskellige funktioner, som tjenesterne tilbyder. Skive-Viborg HF & VUC (’vi’) benytter sig af Facebook og Instagram. Her kan du læse skolens retningslinjer for brugen af de forskellige platforme.

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Samtykke
 4. Dine rettigheder
 5. Ændringer af privatlivspolitikken
 6. Kontakt

1. Indsamling af personoplysninger

Henvender du dig til Skive-Viborg HF & VUC via SoMe, behandler vi dit navn/brugernavn og indholdet af din henvendelse.

Vi anvender kun dine oplysninger:

 • for at kunne forvalte de henvendelser og de indlæg, vi får fra dig, med de hensigter at behandle din forespørgsel, og
 • efter du har indvilliget i, at vi må dele dem på sociale medier, f.eks. i forbindelse med aktiviteter og arrangementer.

Dette gøres på grundlag af dit samtykke, enten gennem din henvendelse til os via SoMe eller din godkendelse af, at vi må offentliggøre oplysninger om dig.

Cookies

På vores hjemmeside linker vi videre til vores profiler på sociale medier og giver dig muligheden for selv at dele indholdet fra din profil. Når du klikker på et link til et socialt medie, kan der blive sat cookies og dermed udvekslet data mellem dig og det sociale medie, herunder din IP-adresse mv., som det sociale medie vil kunne henføre til din profil.

Den enkelte SoMe-platform har oplysninger om dig (køn, alder, geografi og interesser). Hvordan det sociale medie behandler dine personoplysninger, ligger uden for vores kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og det sociale medie.


2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Når vi bruger personoplysninger på sociale medier, gør vi det på følgende måder:

 • Vi håndterer dine oplysninger for at kunne administrere henvendelser og indlæg med det formål at besvare din henvendelse.

Når vi målretter vores indhold, er det med baggrund i den viden, SoMe-platformene har om dig (køn, alder, geografi og interesser). Vi har kun adgang til oplysningerne i anonym form, og du kan altså ikke identificeres på baggrund af oplysningerne.

Vi arkiverer ikke spørgsmål eller kommentarer på Facebook eller Instagram. Hvis du kommenterer eller stiller spørgsmål, skal du vide, at vi ikke gemmer din henvendelse og det eventuelle svar, vi måtte give. Vi sagsbehandler således ikke på Facebook og Instagram og betragter i øvrigt kommentarer på SoMe som meningstilkendegivelser fremfor henvendelser.

Henvendelser, der ønskes besvaret, skal rettes til Skive-Viborg HF & VUC via kontaktoplysningerne på hjemmesiden og vil blive behandlet som almindelige kursisthenvendelser, der journaliseres.

Vi følger andre profiler/konti/sider på de to platforme for at holde os orienteret. De profiler/konti/sider, vi følger, er ikke udtryk for enighed eller sympati med de holdninger, der kommer til udtryk på de relevante profiler. Ligeledes er reposts og like ikke ensbetydende med enighed, men udtryk for et ønske om at ville dele information eller materiale.

Vores profiler på Facebook og Instagram monitoreres og redigeres inden for normal kontortid.


3. Samtykke

Grundlaget for vores brug af dine personoplysninger på sociale medier vil typisk være dit samtykke. Enten gennem din henvendelse til os gennem de sociale medier eller din tilladelse til, at vi må offentliggøre oplysninger om dig her.

Oplysninger om dig bliver som udgangspunkt slettet, vi når vi ikke længere har brug for dem.

Dog vil offentliggjort indhold være synligt på SoMe og dine henvendelser ligge tilgængelige, så længe det pågældende sociale medie tillader det.


4. Dine rettigheder

Når vi behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder, som du kan læse mere om under Privatlivspolitik (se ovenfor). 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 6 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk 


5. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger eller nye og forbedrede funktioner.

6. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Skive-Viborg HF & VUC
Gråbrødre Kirke Str. 5
8800 Viborg
CVR. 29553521
T: 86 61 17 00
E: mail@svhfvuc.dk

Viborg, december 2022

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Skive-Viborg HF & VUC (”vi”) indsamler og bruger dine personoplysninger, når du optages som kursist på Skive-Viborg HF & VUC.

I det følgende vil vi oplyse dig om nedenstående punkter:
1. Indsamling af personoplysninger
2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
3. Sletning af personoplysninger
4. Sikkerhed
5. Dine rettigheder
6. Ændring af persondatapolitikken

Vi opfordrer dig til at læse denne persondatapolitik grundigt, og kontakte studievejledningen, hvis du har spørgsmål til indholdet.

1. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig, når du tilmelder dig som kursist på Skive-Viborg HF & VUC: Navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer, telefonnummer, tidligere skolegang/karakter.

Denne indsamling og behandling er nødvendig for, at vi kan optage dig som kursist på Skive-Viborg HF & VUC, samt overholde relevant lovgivning.
Derudover kan vi have brug for at indsamle og behandle fortrolige og følsomme personoplysninger om dig, fx hvis du henvender dig i studievejledningen. Disse personoplysninger kan omfatte helbredsoplysninger, oplysninger om misbrug, oplysninger om problemer i hjemmet, mv.

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre, fx offentlige myndigheder eller politiet, hvis der står i loven, at vi skal udlevere personoplysninger.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, er nødvendige for administration af dit forløb på Skive-Viborg HF & VUC, herunder til uddannelses- og eksamensplanlægning, fraværsregistrering og -statistik, administration og refusion af deltagerbetaling rapportering til offentlige myndigheder, samt andre lovlige formål af uddannelsesmæssig karakter.

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen.

2.1 Administration af dit kursistforløb
Vi skal bruge dine personoplysninger, når vi skal oprette dig i vores IT-systemer. Herudover skal vi bruge dine personoplysninger, når vi skal administrere betaling for fag og uddannelser, modtage og refundere deltagerbetaling, SU-administration, ansøge om forskellige tilskud (fx uddannelsesstøtte, tilskud til hjælpemidler mv.), administrere fravær, kommunikere med og indberette til offentlige myndigheder eller andre uddannelsesinstitutioner.

2.2 Eksamensplanlægning
Når du skal til eksamen, bruger vi dine personoplysninger til at lave eksamensplaner og eksamenslister. Derudover skal vi udveksle dine personoplysninger med andre VUC-skoler og gymnasier. Blandt andet sendes dit navn og kursistnummer på en liste til censorer fra andre skoler.

2.3 Billeder
Når du bliver kursist på Skive-Viborg HF & VUC, får du taget et billede til dit studiekort. Billedet uploades også til vores studieadministrative IT-systemer, og skal bruges, så lærere, censorer og eksamensvagter kan identificere dig i forbindelse med eksamener, mv.

Herudover vil vi gerne tage fotos til brug for vores markedsføring af Skive-Viborg HF & VUC på Skive-Viborg HF & VUCs hjemmeside, Facebook- og Instagram profil. Billeder kan også blive brugt til trykte medier, fx flyers og brochurer, som omhandler Skive-Viborg HF & VUC.
Offentliggørelse af dit billede, blandt andet i markedsføringsmateriale, sker kun, hvis du har givet tilladelse til det.

2.4 Videoovervågning
På Skive-Viborg HF & VUC bruger vi videoovervågning af sikkerhedsmæssige årsager.
Optagelserne gemmes i 30 dage, men kan blive gemt i længere tid, hvis de skal bruges til efterforskning af en bestemt hændelse. Optagelserne kan desuden følges i realtid af pedeller og It.

Vi kigger alene på optagelserne, hvis vi har en mistanke om, at der er foregået noget strafbart, eller noget som strider mod Skive-Viborg HF & VUCs retningslinjer og politikker. Det er kun medarbejdere, som er udpeget af Skive-Viborg HF & VUCs ledelse, der kan kigge på optagelserne.
Vi udleverer optagelser til politiet, hvis vi har en mistanke om, at der er begået strafbare forhold på Skive-Viborg HF & VUCs område, eller hvis politiet beder om en optagelse fra et bestemt tidspunkt.

I andre tilfælde vil vi kun udlevere optagelserne, hvis det står i loven, at vi skal udlevere dem, eller hvis alle personer på optagelserne har givet samtykke til, at vi kan udlevere dem.

2.5 Logning af internetbrug
Når du bruger Skive-Viborg HF & VUCs netværk, logger vi hvilke hjemmesider du besøger og hvilke filer du downloader. Vi opbevarer loggen i 30 dage Vi kigger kun i loggen, hvis vi har en mistanke om, at Skive-Viborg HF & VUCs netværk er blevet brugt til noget, der er i strid med vores retningslinjer for brug af internettet.

3. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere skal bruge dem til de formål, som vi har beskrevet ovenfor. Som hovedregel sletter vi personoplysninger om kursister senest 6 år efter, at du er stoppet hos Skive-Viborg HF & VUC. Nogle personoplysninger slettes dog før – fx optagelser fra videoovervågningen. Vi kan dog anonymisere personoplysninger og gemme dem i længere tid.
Vi gemmer eksamensbeviser i 30 år, jf. eksamensbekendtgørelsen.

4. Sikkerhed

Vi har indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for behandling af personoplysninger hos Skive-Viborg HF & VUC. Dermed gør vi vores bedste for at sikre personoplysningernes kvalitet og integritet.

De sikkerhedsforanstaltninger, som vi har indført er:

 • Alle vores ansattes PC’ere er forsynet med koder. Det betyder at den enkelte medarbejder anvender et personligt password, for at kunne åbne sin PC.
 • Anvendelse af adgangsbegrænsning i vores administrative systemer således, at kun de personer der har brug for det i forbindelse med udøvelse af deres jobfunktioner, kan se oplysninger om dig.
 • Opbevaring af materiale på papir sker i aflåste rum og i aflåste skabe såfremt dette er nødvendigt
 • Vi videregiver ikke oplysninger om dig, uden at vi har den fornødne lovhjemmel eller at du er orienteret herom, og i fornødent omfang har givet samtykke hertil.
 • Vi opbevarer oplysninger om dig i henhold til gældende lovgivning, og iagttager i denne henseende gældende regler for sletning, fortrolighed mm.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.
Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at rette dine personoplysninger, hvis de er forkerte, eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Vi vil slette eller rette forkerte personoplysninger eller personoplysninger, der blevet forældede siden indsamlingen.
Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for fortsat at kunne administrere dit kursistforløb på Skive-Viborg HF & VUC.

Hvis du gerne vil bruge dine rettigheder kan du ringe eller skrive til rektor (tlf. 8725 9910, E-mail: kentk@svhfvuc.dk) Det gælder også, hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til.

Du kan også klage til
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

6. Ændring af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik.

Cookiepolitik

1. Ejeroplysninger:

Skive-Viborg HF & VUC S/I
CVR-nr.: 29553521
Gråbrødre Kirke Str. 5
8800 Viborg
86611700
mail@svhfvuc.dk

2. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere services på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone el. lign.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

3. Cookies på https://vucskive-viborg.dk:

På https://vucskive-viborg.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.
Når du første gang besøger hjemmesiden, vil du få mulighed for at acceptere vores brug af cookies. Hvis du accepterer vores brug af cookies ved at klikke på ’OK’, sættes cookien ”CookieInformerBooklet”. Det er en persistent (vedvarende) cookie, der husker din accept. Udløbstiden på cookien er 2 år.

Vi bruger følgende typer cookies på https://vucskive-viborg.dk:

Google Analytics
Vi bruger Google analytics til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Google Analytics anvender cookies. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug af hjemmesiden (f.eks. bevægelsesmønstre, IP-adresse samt dato og klokkeslæt for dit besøg), bruger vi til at optimere din informationssøgning samt evaluere og forbedre hjemmesiden. Der foretages ikke identifikation af den enkelte bruger som person i forbindelse med anvendelsen af cookies. Google Analytics sætter to typer cookies: Persistente cookies, der viser, om brugeren har besøgt hjemmesiden før, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, søgeord, mv. Udløbstiden på de persistente cookies er mellem 1 og 2 år efter dit sidste besøg på hjemmesiden. Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på hjemmesiden. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser.

Facebook
Cookies fra Facebook bruges til at vise vores ”Synes godt om” knap og information om, hvilke af dine Facebook-venner, der synes godt om vores Facebook-side. Facebook giver endvidere adgang til et statistikværktøj (Facebook Insights), der viser information omkring brugen af Facebook.

4. Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.
Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller hvis du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

5. Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookie-bekendtgørelsen).

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146417

6. Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte Steen Nielsen på mail@svhfvuc.dk eller 86611700

(Opdateret den 12.04.18)

Nøgletal

Uddannelsesstatistik

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Derfor skal uddannelsesinstitutioner på hjemmesiden offentliggøre relevant statistik.

I Undervisningsministeriets databank findes en lang række statistiske oplysninger om uddannelsesinstitutionerne, hvem der går der, hvilke fag de går til, de resultater de opnår til prøverne osv. Herunder kan du klikke dig frem til nogle af disse oplysninger om Skive-Viborg HF & VUC.

Bemærk dog, at det her først og fremmest drejer sig om statistik på de gymnasiale uddannelser.

Fastholdelsesstrategi

På Skive-Viborg HF&VUC er vi optaget af at give dig de bedst mulige vilkår for at gennemføre din uddannelse, og vi arbejder struktureret og målrettet på, at dette sker. Det er fastholdelsesstrategien bl.a. et udtryk for. Vi ønsker med strategien at skabe retning for de tiltag og handlinger, vi sætter i gang, når det handler om at få dig til at gennemføre din uddannelse.

Fastholdelsesstrategi

Fraværstal

Vi har fokus på studieaktiviteten og på at løfte den enkelte kursist, hvilket også betyder, at vi arbejder målrettet med at nedbringe fraværet blandt vores kursister.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser skal det seneste skoleårs samlede fraværstal offentliggøres på den den pågældende institutions hjemmeside.

;