Kursistråd

Kursister I Studiegården

Vil du have indflydelse?

Som kursist i Skive eller Viborg har du mulighed for at blive en del af kursistrådet - vi har kursistråd på begge afdelinger. Kursistrådet arrangerer fester og hygge, men sørger også for, at studiemiljøet er, som det skal være. 

Ved starten af kursusåret nedsættes et kursistråd. Først vælger lærerne en eller flere repræsentanter, der skal hjælpe med at etablere kursistrådet, hvorefter der inviteres til et møde, hvor interesserede kursister kan møde op og vælge, hvem der skal sidde i kursistrådet.

;