VUC Erhverv - mand på truck

VUC Erhverv

Opkvalificering af dine medarbejdere

På VUC kan vi hjælpe dig med at styrke dine medarbejderes kompetencer. Vi tilbyder undervisning i blandt andet dansk, engelsk, IT, matematik og samarbejde og kommunikation på forskellige niveauer. Et kursus for din virksomhed kan tilrettelægges yderst fleksibelt både med hensyn til indhold og afholdelse af undervisning - vi tager udgangspunkt i jeres behov og forudsætninger.


Kontakt uddannelseskonsulent Ingelise Christensen på 4035 9541 og hør mere.

 

Invester i fællesskabet

Din virksomhed er en forretning og et fællesskab for medarbejderne. Gode relationer på arbejdspladsen er et grundlæggende menneskeligt behov, men ordblindhed, manglende danskkundskaber eller IT-vanskeligheder kan være årsager til, at en medarbejder føler sig ekskluderet eller utryg.

Hos Skive-Viborg HF&VUC har vi kompetencerne til at screene og opkvalificere dine medarbejdere inden for dansk, matematik, engelsk, IT og ordblindhed.

Det er nemt at komme i gang, undervisningen koster kun et symbolsk beløb, den kan tilrettelægges 100% ud fra din virksomheds behov, og I kan søge løntabsgodtgørelse efter gældende regler.

VUC Erhverv - Frank er ordblind

Mød Frank

Frank er ordblind og ansvarlig for al kommunikation med leverandører.

Da han startede hos Hansen & Larsen, kæmpede han med at stave og bruge en computer. Kort efter opstarten kontaktede Frank og virksomheden VUC. Frank havde brug for hjælp til at lære at læse og skrive samt at betjene en PC.

Efter en ordblindetest og efterfølgende samtale, planlagde VUC i samarbejde med Frank og hans arbejdsplads et målrettet kursus for ordblinde og IT.

I dag er Frank ansvarlig for indkøb og kommunikerer dagligt med leverandører via email.

Læs mere om mulighederne for uddannelse nedenfor.

Fag

Da stort set hele VUC's fagrække kan tilbydes ud af huset, er der næsten ubegrænsede muligheder for at give virksomheden og medarbejderne et kompetenceløft. Et kursus kan være rettet mod enkelte medarbejdere eller omfatte en hel medarbejdergruppe.

Herunder kan du se, hvilke fag vi primært udbyder til virksomheder - private som offentlige - men der er selvfølgelig mange flere muligheder. Tag en snak med vores uddannelseskonsulent, Ingelise Christensen, og hør, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed.

Samarbejde og kommunikation

Ingen arbejdsplads uden samarbejde, og intet samarbejde uden kommunikation! Her lærer kursusdeltageren at forbedre sin egen kommunikation og blive bedre til at samarbejde. Efter dette kursus er det slut med at tale forbi hinanden.

Ordblindeundervisning

Vi kan tilbyde et selvstændigt hold med ordblindeundervisning, hvis I er minimum 3 kolleger på din arbejdsplads, som kan blive enige om tidspunkt for et kursus.

Vi kan tilbyde:

  • At kurset tilrettelægges ud fra den enkeltes behov på arbejdet og dermed hverdagen
  • Kendskab og undervisning i at bruge apps og andre IT-hjælpemidler til at diktere, læse op og stave
  • At man får et lærerigt samvær med andre i samme situation
  • Hjælp til at blive medlem af Nota
  • Hjælp til dig og din arbejdsplads med at søge lønkompensation

FVU-start

FVU-start er et mundtligt tilbud til tosprogede ansøgere, der kan noget dansk, og som har behov for at øge ordforråd og forbedre udtale. FVU-start kan være første skridt inden optagelse på FVU-dansk eller FVU-matematik.

På mange virksomheder med udenlandske medarbejdere er der et øget behov for at kunne kommunikere på dansk. Det være sig både med kolleger og/eller kunder. Her kan FVU-start være en mulighed. FVU står for forberedende voksenundervisning.

Der er mulighed for at tilpasse indholdet til den enkelte virksomheds behov.

FVU-dansk

FVU er en forkortelse for forberedende voksenundervisning. I FVU-dansk bliver man bedre til at læse, stave og skrive. Undervisningen tager udgangspunkt i, hvad deltagerne konkret har brug for. Man kan altså komme til at arbejde med nogle af de tekster, der bliver brugt på arbejdspladsen. Undervisningen kan foregå på fire forskellige trin.

FVU-matematik

I FVU-matematik kan medarbejderne genopfriske eller forbedre matematik-kundskaberne fra folkeskolen. Der er to forskellige trin, hvor man bl.a. kommer til at arbejde med regning, talforståelse og forskellige matematiske begreber. Også i FVU-matematik kan undervisningsmaterialet hentes i deltagernes arbejdsopgaver.

FVU-digital

Undervisning i grundlæggende IT og digitale færdigheder gør medarbejderne fortrolige med at bruge PC, iPad, mobil og anden IT. Medarbejderne arbejder med den IT, de skal bruge i deres hverdag.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
De fleste arbejdsopgaver i dag kræver, at man kan bruge IT, herunder også PC, iPad og mobil. Medarbejderne skal f.eks. kunne læse og skrive sms'er og emails, og de skal kunne udfylde digitale arbejdssedler og søge informationer på nettet. Mange skal også kunne bestille varer og bruge en elektronisk kalender. Når medarbejderne har styr på det med IT’en, kan det være med til at sikre, at arbejdsopgaver bliver udført både hurtigere og mere korrekt. Det kan aflæses på virksomhedens bundlinje.

Når medarbejderne er bedre til IT, øger de deres værdi for virksomheden og dem selv. De får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver, og de får større udbytte af anden opkvalificering.

FVU-engelsk

Undervisning i grundlæggende engelsk gør medarbejderne bedre til at tale, læse og forstå engelsk.

Medarbejderne arbejder med de udtryk og informationer, de skal bruge i deres hverdag.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
Engelsk fylder mere og mere i alles hverdag. Medarbejderne skal f.eks. kunne læse og forstå instruktioner, manualer og mails på engelsk, og de skal kunne snakke med engelsktalende kunder og kolleger. Når medarbejderne har styr på grundlæggende engelsk, kan det være med til at sikre bedre kommunikation, og at arbejdsopgaver bliver udført hurtigere og mere korrekt. Det kan aflæses på virksomhedens bundlinje.

Bedre færdigheder i engelsk er også med til at sikre, at medarbejderne øger deres værdi for virksomheden og dem selv. De får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver, og de får nye færdigheder. Det er med til at booste virksomhedens konkurrenceevne.

Projekt Next Step

I konsulentteam Region midt har vi fokus på at inspirere og motivere medarbejdere til efteruddannelse, at sikre fastholdelse til arbejdsmarkedet og at sikre, at det faglige løft fortsat udvikles og giver mening.

Vi arbejder ud fra konceptet Next Step, som bedst kan beskrives som en rammesætning af efteruddannelsesindsatsen, der booster engagement, læring og motivation. Du kan læse mere om Next Step på www.nextstepvuc.dk
Film om efteruddannelse

FVU Examvision Thumbnail
FVU hos ExamVision
OBU Raunstrup
OBU Raunstrup
OBU Silkeborg Thumbnail
OBU for dagplejere
VUC Erhverv - virksomhedstilpassede forløb

Virksomhedstilpasset forløb

VUC laver virksomhedstilpassede forløb, der passer lige nøjagtig til det, medarbejderne og virksomheden har behov for. Forløbet er særligt tilrettelagt for jeres virksomhed, og vi tilpasser undervisningen, omfanget, niveauet og afviklingen efter jeres ønsker.

Læs mere om jeres muligheder for et virksomhedstilpasset forløb her.

Kontakt

Ingelise Christensen

Ingelise Christensen

Uddannelseskonsulent
tlf.: 40 35 95 41
;