HF for ordblinde

Er du ordblind?

OBU - undervisning for ordblinde

Mange voksne ved ikke, at de er ordblinde. De har lært at klare sig, selv om de ikke er gode til at læse og stave. Måske er du en af dem. Ordblindhed kaldes også dysleksi og er medfødt. Ordblindhed hænger altså hverken sammen med intelligens eller syn. Er du ordblind, kan du få gratis undervisning på VUC i Viborg og Skive.

Kontakt ordblindekonsulent Marianne Degn Grann på 2383 3755, hvis du vil vide mere, eller se mere nedenfor.

OBU Thumbnail
Ordblindeundervisning for voksne
Christina Thumbnail1
Christina fortæller om at være ordblind
Benjamin Thumbnail
Benjamin vil gerne vide, om han er ordblind

Spørgsmål og svar

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er når man har store vanskeligheder med at læse og skrive. Den faglige betegnelse for ordblindhed er dysleksi og 3-7 % af den danske befolkning er direkte ordblinde. Ordblindhed er arveligt, og hvis man er ordblind, er det noget man er født med. Man kan til gengæld gøre rigtig meget for ordblindhed og blive bedre til at læse og skrive - både som barn og voksen. Det er altså aldrig for sent at forsøge at tøjle sin ordblindhed!

Det danske nationalleksikon, beskriver ordblindhed således:
"Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget for skriften."
Dr. phil. Carsten Elbro i 1992

Hvordan finder jeg ud af, om jeg er ordblind?

Du skal til en test for at finde ud af, om du er ordblind. Testen laves på computer. Hvis du er i målgruppen for ordblindeundervisning, skal der desuden laves en undervisningsplan, hvis du ønsker at tage imod tilbuddet om undervisning.

Du er måske ordblind, hvis du kan genkende nogle af punkterne nedenfor:

  • Du læser langsomt
  • Du har svært ved at overskue en tekst
  • Du læser nogle ord forkert
  • Du kan ikke følge underteksterne på tv
  • Du har svært ved at stave de ord, du gerne vil
  • Du bytter om på bogstaver
  • Du undgår helst at skrive

Hvornår er der undervisning for ordblinde?

Der er undervisning både dag og aften. Du kan derfor deltage i undervisning samtidig med, at du læser andre fag på VUC eller har job. Hver undervisningsgang er 3 lektioner, og du kan modtage undervisning mellem 3 og 25 timer om ugen - afhængigt af dine behov og muligheder.

Du kan begynde, når det passer dig.

Hvor mange er der på et hold?

Der er højst 6 kursister på et hold.

Hvordan tilrettelægges undervisningen?

Du får lavet din egen plan, så undervisningen passer til dine behov. Der arbejdes med forskellige læse-, stave- og skrivestrategier samt IT-hjælpemidler og apps tilpasset dine behov.

Hvad koster det?

Det er gratis, hvis du er visiteret til ordblindeundervisning. Du skal derfor have lavet test og undervisningsplan, inden du kan blive optaget på et hold. Hvis du deltager i undervisningen i arbejdstiden, kan du søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte)

Undervisning for ordblinde voksne

Undervisning for ordblinde voksne

Hvis du har mistanke om, at du er ordblind, kan du komme ind og få lavet en ordblinde-test. Hvis testen viser, at du er ordblind, kan du få gratis undervisning hos os. Testen varer cirka 30 minutter og foregår sammen med vores ordblindekonsulent, Marianne. Skal der laves en undervisningsplan, varer det 1½-2 timer i alt.

Hvis testen viser, at du ikke er ordblind, så frygt ikke - vi har mange andre undervisningstilbud til dig.

Undervisningen

Undervisningen foregår på små hold med lærere som alle er special-uddannede i at undervise ordblinde. Du er i trygge hænder, og vi vil hjælpe dig via skræddersyet undervisning. På HF er der muligheder for at modtage støtte, hvis du er ordblind.

Tilmelding

For at få undervisning for ordblinde, skal du være testet ordblind. Er du testet et andet sted, kan du stadig få undervisning hos os.
Kontakt Marianne, som kan hjælpe dig med både test og undervisning.

Marianne Degn Grann

Marianne Degn Grann

Uddannelseskonsulent og SPS-koordinator
tlf.: 23 83 37 55
Ordblindeundervisning

Fakta om ordblindeundervisning

Ordblinde-test
For at få undervisning skal du tage en test, som viser, om du er ordblind.

Emner/fag
Dansk, engelsk, IT og matematik.

Pris
Gratis
 for alle over 18 år.

Brochure om ordblindeundervisning

OBU skema 2024-2025 - Skive      OBU skema 2024-2025 - Viborg

Følgende andre udbydere har driftsoverenskomst med Skive-Viborg HF & VUC: 

AOF Midt Viborg
AOF Midt Skive
LOF 
Sprogcenter Viborg
;