Kursister Jubler Ved Bordfodbold

SU

Du kan søge SU

Du kan søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er over 18 år og har mindst 23 timer om ugen på AVU og/eller HF.

Har du børn under syv år, skal du have mindst 17 timers undervisning om ugen. Hvor meget du kan få i SU og i studielån, kan du se på su.dk.

Sådan søger du SU

Gå ind på su.dk. Her skal du vælge minSU og logge på med MitID.

Når du søger SU, kan du særskilt søge om tilskud til deltagerbetalingen under punktet "Tilskud til deltagerbetaling". 85% af din deltagerbetaling bliver tilbagebetalt løbende sammen din SU. Tilskuddet er skattepligtigt ligesom SU.

Er du enlig forsørger?

Der gælder særlige SU-regler for dig, der har barn.

Antal lektioner
Hvis dit barn bor hos dig og er under 7 år, når du begynder på VUC, kan du nøjes med at have mindst 17 lektioner for at få SU mod normalt 23 lektioner.

Forsørgertillæg
Er du er enlig forælder, kan du få forsørgertillæg, hvis du får SU og modtager ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark.

Læs mere om reglerne på su.dk.

Supplerende SU-lån
Alle forsørgere til et barn har mulighed for at få supplerende SU-lån.

Går du på VUC i arbejdstiden?

Så er der mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du er kortuddannet.

Læs mere om reglerne her.

Er du ledig?

Hvis du er ledig og modtager en ydelse - fx dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering eller uddannelseshjælp skal kommunen give dig lov, hvis du vil gå på VUC.

Årsagen er, at kommunen skal betale for din undervisning, hvis du modtager en sådan ydelse.

Du kan dog godt som hovedregel vælge at gå til fuldtidsundervisning på VUC, men så kan du ikke længere modtage ydelsen fra kommunen. Så skal du søge SU i stedet.

Ring og spørg os eller din sagsbehandler, hvis du gerne vil vide mere om dine muligheder for at gå på VUC, når du er ledig.

Hvordan sikrer du dig, at du får din SU i/efter sommerferien?

Er du ny kursist, eller skifter du uddannelse på VUC til august, skal du:

  • Betale dit deltagergebyr senest den 21. juni
  • Søge SU tidligst 1. juli og senest den 10. juli - søg på su.dk
  • Hvis du er under 20 år og skal have SU som udeboende, skal du søge den 1. juli og samme dag sende ansøgningen om “SU-stipendium med udeboendesats” samt dokumentation til su@svhfvuc.dk
  • Huske at godkende din låneplan, hvis du søger SU-lån - dette gøres på su.dk

Fortsætter du på samme uddannelse på VUC til august, skal du:

  • Betale dit deltagergebyr, inden dine hold slutter og senest den 3. juni, hvis du vil have SU i sommerferien.
  • Tjekke din SU-oversigt og sikre dig, at din SU er korrekt. Du modtager SU-oversigten sidst i juni i din e-Boks. Du skal være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at tjekke, om din SU er i orden.
  • Huske at godkende låneplan, hvis du fortsat vil have SU-lån.
  • Du skal ikke søge SU igen.

Har du yderligere spørgsmål, kan du maile til vores SU-medarbejder på su@svhfvuc.dk.

Har du spørgsmål til SU?


Vi har en dygtig SU-medarbejder, som sidder klar til at besvare dine spørgsmål om SU i forhold til din uddannelse hos os.
Du kan få rådgivning via su@svhfvuc.dk, telefon 87 25 99 07 eller ved personligt fremmøde i administrationen på VUC i Viborg fra kl. 8.00-13.00.

Janni Bjærge Bay

Janni Bjærge Bay

Studiesekretær AVU/FVU/OBU, SU-vejleder
tlf.: 87 25 99 07
;