HF fjernundervisning

HF net

Tag din HF online

HF net er online undervisning/fjernundervisning og et godt valg til dig, som foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt. På HF net skal du ikke møde op til undervisning - du studerer, når det passer ind i din hverdag - og du skal kun møde op på skolen, når du skal til eksamen. Det giver dig frihed til at studere når - og hvor - du vil. 

Hver kursist følger sin egen studieplan, men undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på hold med fremmøde. For at få et godt forløb er det vigtigt, at du selv er god til at tilrettelægge dit arbejde.

Fag og priser på HF net

Fag

Du kan vælge flere forskellige fag på HF net, og udbuddet skifter hvert år.
Vi udbyder pt. følgende fag (enkelte fag udbydes gennem VUC Holstebro):

Fag Niveau
Billedkunst C
Biologi C
Biologi B
Dansk C
Dansk A
Engelsk C
Engelsk CB
Engelsk B
Engelsk A
Filosofi C
Geografi C
Historie B
Kemi C
Kemi B
Matematik C
Matematik B
Matematik A
Psykologi C
Psykologi B
Religion C
Religion B
Samfundsfag C
Samfundsfag B
Tysk CB
Tysk BEn hel HF-eksamen
Du har mulighed for at tage en hel HF-eksamen som netundervisning. Det kræver blot, at du har de fag, det kræver, og at du afslutter uddannelsen med SSO og Eksamensprojekt.

Bemærk
HF net er lavet i samarbejde med flere jyske VUC'er, hvilket betyder, at du har mulighed for at læse flere fag end dem, vi tilbyder hos os. Du får dermed ikke nødvendigvis en lærer fra Skive-Viborg HF&VUC eller skal til eksamen hos os, men hos et andet VUC.

Priser

På HF net skal du betale for hvert fag, du deltager i.

Følgende fag koster 550 kroner:
Biologi, dansk, engelsk, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag, billedkunst og tysk

Følgende fag koster 1.400 kr:
Filosofi

Bemærk! Vælger du at tage en hel HF-eksamen, får du deltagerbetalingen retur, når din eksamen er bestået.

Optagelseskrav

Du kan tidligst optages 1 år efter, du har forladt folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Du skal som udgangspunkt have haft fagene på det nærmeste underliggende niveau eller have faglige kvalifikationer, som vurderes at være tilstrækkelige.

Studieregler

 • Du skal uploade din studieplan senest 14 dage efter, du er startet. Sker det ikke, er du ikke studieaktiv.
 • Du er forpligtet til selv at følge din afleveringsplan samt herunder tidspunkter for eksamen i dit fag, når de offentliggøres i Teams.
 • Du skal besvare alle dele af en modulopgave, og du må ikke afskrive eller kopiere fra nettet. Ellers vil opgaven ikke blive godkendt. Hvis du to gange ikke får godkendt din opgave, kan du blive udmeldt.
 • Du skal aflevere til tiden og hvis du har modtaget en rykker til to modulopgaver, kan du blive udmeldt fra faget, medmindre du forudgående har lavet en aftale med din lærer eller en studievejleder. Hvis du ikke overholder aftalen, vil du blive udmeldt uden varsel.
 • Hvis opgaven først afleveres efter, at du har modtaget en rykker, kan du ikke forvente, at den rettes grundigt.
 • Du skal aflevere alle modulopgaver for at blive indstillet til eksamen.
 • Du skal være kendt med at bruge nettet samt kunne navigere rundt på nettet, og du kan ikke forvente at få hjælp til dette.
 • Du skal være indforstået med, at overholder du ikke ovennævnte, er du ikke studieaktiv og bliver dermed udmeldt fra et fag, hvilket kan få betydning for at modtage SU.

Starttidspunkt

På HF net kan du tage fag på ½ år eller 1 år.

Der er løbende optag - dog med følgende tilmeldingsfrister: 

Dansk: Tilmelding inden jul
B-fag:  Tilmelding senest den 15.01.
C-fag:  Tilmelding senest den 31.01.

Sidste frist for tilmelding til fag med eksamen i december er den 30.09.

Der kan være undtagelser - derfor anbefaler vi, at du kontakter en vejleder for yderligere info.

HF net

Netundervisning er et godt valg, hvis...

 • du har behov for en fleksibel undervisningsform, der kan tilpasses din hverdag
 • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt, når det passer dig bedst
 • du selvstændigt vil planlægge dit arbejde med faget
 • du kan være studieaktiv og følge en studieplan
;