Akademipakke

Et års målrettet studieforberedelse til uddannelse på Erhvervsakademi Dania

Har du planer om at tage en uddannelse på Erhvervsakademi Dania, så tilbyder VUC i Viborg et studieforberedende forløb, som giver dig muligheden for at blive optaget på Erhvervsakademi Dania i Skive og Viborg på følgende uddannelser:

 • Administrationsøkonom
 • Autoteknolog
 • Datamatiker*
 • IT-teknolog
 • Markedsføringsøkonom*
 • Multimediedesigner
 • Produktionsteknolog
 • Serviceøkonom

Fagrækken

 • Dansk, niveau A, 10 timer pr. uge
 • Engelsk, niveau CB, 8 lektioner pr. uge
 • Matematik, niveau C, 5 lektioner pr. uge
 • Innovation, niveau C, 3 lektioner pr. uge
 • *Matematik, niveau B, 5 lektioner (hvis du ønsker optagelse som datamatiker eller markedsøkonom. Faget tages som netundervisning)

Start

Studieforløbet begynder midt i august 2015 og slutter i juni 2016.

Eksamen

Der afholdes eksamen i maj/juni 2016

Samarbejde med Erhvervsakademi Dania i Skive og Viborg

Vi har et tæt samarbejde med Erhvervsakademi Dania i Skive og Viborg, for at give dig gode muligheder for at blive optaget på Erhvervsakademiets uddannelser efter HF-forløbet på VUC.

Optagelse

For at komme i betragtning skal du have relevant erhvervsfaglig uddannelse.

Økonomi

Der er en deltagerbetaling på 450 kr. for dansk, engelsk og matematik.
Innovation koster 1100 kr.
Der er dog særlige betalingsregler for kursister, der har en kort, mellemlang eller videregående uddannelse.
Hvis du afslutter forløbet og består eksamen i fagene, kan du efter ansøgning få refunderet deltagerbetalingen.
Bøger låner du gratis af VUC, dog ikke ordbøger og lommeregner.
Du har mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).
Er du arbejdsledig, skal du tale med din kontaktperson på jobcenteret, før du tilmelder dig.
Du har mulighed for at få befordringsgodtgørelse.

Efterfølgende optag på Erhvervsakademi Dania

Består du alle fag med mindst karakteren 2, har du gode chancer for optag på den ønskede uddannelse på Erhvervsakademi Dania. Kontakt Erhvervsakademi Dania for konkret vurdering af dine kompetencer og dermed mulighed for at blive optaget.

Tilmelding

Kontakt VUC i Viborg, tlf. 8661 1700, og aftal tid til en samtale med en studievejleder.
Det er vigtigt, at du tilmelder dig hurtigst muligt.