Ledige stillinger

Ordblinde- og/eller FVU-lærer Skive-Viborg HF&VUC

Skive-Viborg HF&VUC søger lærer med tiltrædelse snarest muligt.

Stillingen er inden for ordblindeundervisning- og/eller FVU (Forberedende VoksenUndervisning), og er en fast stilling.

Beskæftigelsesgrad: Fuld tid. Der vil være mulighed for at aftale en mindre beskæftigelsesgrad, hvis det ønskes.

Tiltrædelse: snarest muligt.

Der kan være timer både på afdelingen i Skive og i Viborg. Der kan ofte også være undervisning om aftenen; som regel dog kun én gang om ugen og maksimalt to gange om ugen.

Fag: Ordblindeundervisning, ’FVU Læsning’ og eventuelt engelsk særligt tilrettelagt for ordblinde.

Der kan opstå mulighed for flere fag for eksempel på avu (almen voksenuddannelse). Så du må meget gerne i din ansøgning skrive, hvilke andre fag du kan undervise i.

Dine kvalifikationer: Du skal have den særlige uddannelse til ordblindeunderviser og/eller FVU-lærer.

Profil: Du er rummelig, robust, samarbejdsorienteret, fleksibel. Du har forståelse for de vanskeligheder, nogle kursister har med det at gå i skole. Som lærer på VUC skal du derfor være interesseret i den dobbelte opgave, der består i både at forbedre kursisternes faglige niveau og deres muligheder for at blive aktive studerende.

VUC er kendetegnet ved et voksent miljø med respekt og ligeværdighed mellem kursister og ansatte.

OBS: Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en ny uddannelse/uddannelsesinstitution, der etableres pr. 1. august 2019. Hertil skal cirka halvdelen af VUC’s ordblinde- og FVU-lærere virksomhedsoverdrages.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til organisationsaftale mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse m.m.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til uddannelsesleder Christian Jørgensen, tlf. 4072 6818 eller e-mail christianj@svhfvuc.dk.

Yderligere information om Skive-Viborg HF & VUC kan findes på http://www.vucskive-viborg.dk.

Ansøgning kun pr. mail. Sendes til christianj@svhfvuc.dk.

Ansøgningen skal vedhæftes bevis for ordblinde- /FVUlærer uddannelse og evt. læreruddannelsen og eventuelle relevante udtalelser fra læreransættelser.

Ansøgningsfrist: onsdag den 16. september 2018 kl. 16.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 19.9.2018.

Skive-Viborg HF&VUC er en voksenuddannelsesinstitution med to afdelinger. Vi har ca. 600 årskursister fordelt på almen voksenuddannelse, Forberedende VoksenUndervisning og Ordblindeundervisning, hf-enkeltfag og 2-årigt hf. Vi er i alt cirka 100 ansatte.

Drømmer du om et job hos Skive-Viborg HF&VUC?

Hold løbende øje med denne side, vores Facebook-side eller LinkedIn-profil.

Vi har for øjeblikket ingen ledige stillinger.